Rano pobótdka.Mycie,ścielenie lóżka,szkoła.Nauka przez cały dzień.Kartkówki,sprawdzian.Podsumowanie -szesć godzin zawalone.Po powrocie do domu-obiad,lekcje,a póżniej nudy.jedynym wyjściem koleżanka…jestem u niej.A i niej to samo co u mnieobrazy